Thursday, April 18, 2013

Tìm hiểu về Group trên Facebook (P1)

Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn "vận hành" một cách hiệu quả hoạt động nhóm trên mạng xã hội Facebook.

1. Thiết lập nhóm mới (Sign up a new group)

Group-tren-Facebook
Đọc thêm »