Tuesday, April 30, 2013

Mấy hôm sau

>> Bất tri lý của Thuế (hỏi luôn xem mấy thằng cò đất, cò tín dụng, cò dự án... chúng giàu khiếp nhưng chúng có đóng một đồng cắt thuế nào không vậy?)
>> Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy bị tố quan hệ bất chính (hihi, lại tiếp tục câu chuyện "nàng Ly")
>> Đà Nẵng 30/04, hai mặt của một thành phố->
Từ có đất, có cỏ cây: trời vẫn thế
có giống nòi mây cũng ở trên cao
nhưng từ đó, thời gian là có lẽ
được trưng ra như mấy hôm sau

Mấy hôm sau cũng là bao hôm trước

ai đặt ra dấu lặng của thời gian
ví ngôn ngữ không là điều quy ước
thì chẳng trước chẳng sau, chẳng có hành trang

Bao dáng vẻ dựng lên thành nơi chốn

bao âm thanh quy ước mọi giáo điều
là tất cả của con người pha trộn
mấy phù trầm là đau khổ bấy nhiêu

Từ đau khổ, khổ đau thành huyễn hoá

người vẫy vùng lăn lộn ngập phù sinh
và tất cả trôi lăn như tất cả
bầu thời gian không hoại cũng không thành

Hôm nay âm thanh về đây kết tụ

ngôn ngữ chuyển ra từ mấy hôm sau
để huyễn hoá thành cái không huyễn hóa
mà không huyễn hoá này thành huyễn hoá mấy hôm sau.

Nhà thơ Ngô Nguyên Xuân - Đà Nẵng


Đi dạo - Tranh sơn dầu của MP

Xem thêm:
- Ta bà lục bát
- Tụng kinh ngồi
- Khổ đế
- Cổng chùa thiện ác
- Bát ngát thinh không
- Ngày mới
- Hạt mầm
- Một ngày cứ thế trôi
- Mạng nhện và Trịnh