Monday, April 22, 2013

Thủ thuật tạo Slideshow bài viết mới nhất ngoài trang chủ Blogspot

Chúng ta thường thấy ngoài trang chủ các template blogspot hay có những slide bài viết đẹp và được trang trí với một thanh trượt nhằm mục đích làm đẹp và mượt blog. Hôm nay share123.vn giới thiệu một dạng slide khá phổ biến mà các bạn thường thấy

Demo: http://thaoduocchuabenh.blogspot.com/
Thủ thuật tạo Slideshow bài viết mới nhất ngoài trang chủ Blogspot
Thủ thuật tạo Slideshow bài viết mới nhất ngoài trang chủ Blogspot
.