Saturday, April 27, 2013

Cách thay đổi màu và thêm icon đẹp vào tiêu đề trên sidebarCác bạn có thể dễ dàng thay đổi màu nền cho thanh tiêu đề tiện ích khi vào thẻ "Trình thiết kế mẫu", nhưng thẻ này chỉ áp dụng cho giao diện Blogger mặc định, còn các giao diện bạn tải trên mạng sẽ vô ích với "Trình thiết kế mẫu" này.
Đối với giao diện tải về trên mạng, bạn phải áp dụng thủ thuật sau:
Đầu tiên, bạn đăng nhập vào Blog > Chọn thiết kế > Chọn chỉnh sửa HTML (bấm chọn Mở rộng mẫu tiện ích), bấm cặp phím Ctrl+F để mở hộp tìm kiếm và gõ vào dòng lệnh .main .Blog { và Enter thì bạn sẽ thấy dòng lệnh giống như vầy:   

Đọc thêm »