Friday, April 26, 2013

Menu ngang co kèm hình ảnh bên cạnh rất đẹp

Chào các bạn !
Bài viết hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn cách tạo menu ngang có kèm theo hình ảnh rất đẹp với hiệu tạo bóng khi click chuột vào. Hiệu ứng này thích ứng với tất cả cá trình duyệt internet hiện nay. Tiện ích sử dụng CSS và HTML rất dễ dàng thêm vào blog của bạn.


Đọc thêm »