Friday, April 19, 2013

5 thủ thuật hay trên Office 2010


5 thủ thuật sau có thể áp dụng với bất kỳ chương trình nào trong bộ Microsoft Office, từ việc sử dụng các phím tắt đến mở các tài liệu của những phiên bản Office cũ.

Đọc thêm »