Saturday, April 27, 2013

Thủ thuật tạo bài viết giống trang dantri.com.vn

Bài viết này mình chia sẻ với các bạn thủ thuật của Traidatmui.com, mình cũng đã thử áp dụng vào blog của mình nhưng còn một lỗi nhỏ đó là sau khi add đoạn code dưới đây sau thẻ <head> thì menu dropdown của mình không sổ xuống được, và thử áp dụng vào template khác có slide ảnh thì nó không chạy nữa. Mong Traidatmui sớm có biện pháp khắc phục.


Đây là hình ảnh minh họa thủ thuật này:
Đọc thêm »