Sunday, April 28, 2013

Tạo nhiều mục ở trang chủ blog theo nhãn


Trên các trang web/blog hiện nay chúng ta rất hay gặp giao diện trên trang chính như bên! Nó giúp người đọc thuận lợi hơn trong việc tìm thông tin, đồng thời nó cũng góp phần không nhỏ làm tăng lượng truy cập! Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách tạo ra nhiều danh mục trên trang chính dựa theo label.Các bước thực hiện:

Đọc thêm »