Sunday, May 5, 2013

Coi như mọi chuyện đã an bài...Chưa hết tháng Ba (âm lịch) mà coi như mọi chuyện đã gần như ứng hết vào entry >>> này, được viết vào đúng mồng Một tết Quý Tỵ vừa qua, không biết từ đây đến cuối năm ..? Mệt, xả hơi... (MP)