Monday, May 6, 2013

Cách SEO Hình Ảnh Lên Top Google ImageBlogspot hỗ trợ rất tốt cho việc SEO hình ảnh vì vậy , để tăng lượng truy cập cho website cho bạn không thể thiếu việc SEO cho hình ảnh lên top google trên website.
Chúng ta cứ thử nghĩ việc google có thể tìm thấy bài viết của chúng ta trên công cụ tìm kiếm website vừa tìm thấy trên công cụ tìm kiếm hình ảnh đó đã là một lợi thế để tăng lượng truy cập .

Theo kinh nghiệm của mình thì trong mỗi bài viết nên có ít nhất một hình ảnh, một hình ảnh đẹp vừa giúp cho bài viết được bắt mắt hơn, cụ thể hơn , giúp người đọc có thể dễ dàng hiểu được nội dung và bạn muốn truyền tải.
Cách SEO Hình Ảnh Lên Top Google Image
Đọc thêm »