Friday, May 3, 2013

Chia sẻ ảnh và cập nhật với Trần

facebook
Trần đang chia sẻ ảnh, cập nhật và nhiều nội dung khác trên Facebook. Đăng ký để giữ liên lạc với Trần và tất cả những người mà bạn quan tâm.
Trần Minh Huy
Học Sinh tại Ngãi Giao, Châu Đức · Chữ B Ự · Ngai Giao, Vietnam
52 bạn
Đăng Ký
Truy cập Facebook
Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc ngưng việc dùng email để đề nghị kết nối bạn bè, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303